Hệ Thống Vệ Sinh

Liên hệ

Mã sản phẩm: #

Tình trạng: Còn hàng

Liều lượng dễ dàng và chính xác của chất khử trùng trong nước bằng cách sử dụng tốc độ dòng chảy mạng
Hệ thống trộn được đặt trong một hộp nhựa
Phiên bản để gắn tường hoặc vận chuyển xe đẩy
Tối đa Áp suất làm việc 6 bar
Tốc độ dòng chảy trung bình từ 60 đến 2000 lít / giờ
Số lượng:
Liều lượng dễ dàng và chính xác của chất khử trùng trong nước bằng cách sử dụng tốc độ dòng chảy mạng
Hệ thống trộn được đặt trong một hộp nhựa
Phiên bản để gắn tường hoặc vận chuyển xe đẩy
Tối đa Áp suất làm việc 6 bar
Tốc độ dòng chảy trung bình từ 60 đến 2000 lít / giờ

Sản phẩm cùng danh mục

Scroll