CQ2B20 CQ2A20-5D 10D 15D 20D 25D 30D 40D 50D/DM SMC

Liên hệ

Mã sản phẩm: #

Tình trạng: Còn hàng

CQ2B20 CQ2A20-5D 10D 15D 20D 25D 30D 40D 50D/DM là loại xi lanh vuông nhỏ gọn hãng SMC Nhật Bản với nhiều loại hành trình khác nhau như: 

 • CQ2B20-5D CQ2B20-5DM
 • CQ2B20-10D CQ2B20-10DM
 • CQ2B20-15D CQ2B20-15DM
 • CQ2B20-20D CQ2B20-20DM
 • CQ2B20-25D CQ2B20-25DM
 • CQ2B20-30D CQ2B20-30DM
 • CQ2B20-35D CQ2B20-35DM
 • CQ2B20-40D CQ2B20-40DM
 • CQ2B20-45D CQ2B20-45DM
 • CQ2B20-50D CQ2B20-50DM
 • CQ2A20-5D CQ2A20-5DM
 • CQ2A20-10D CQ2A20-10DM
 • CQ2A20-15D CQ2A20-15DM
 • CQ2A20-20D CQ2A20-20DM
 • CQ2A20-25D CQ2A20-25DM

 

Số lượng:

CQ2B20 CQ2A20-5D 10D 15D 20D 25D 30D 40D 50D/DM là loại xi lanh vuông nhỏ gọn hãng SMC Nhật Bản với nhiều loại hành trình khác nhau như: 

 • CQ2B20-5D CQ2B20-5DM
 • CQ2B20-10D CQ2B20-10DM
 • CQ2B20-15D CQ2B20-15DM
 • CQ2B20-20D CQ2B20-20DM
 • CQ2B20-25D CQ2B20-25DM
 • CQ2B20-30D CQ2B20-30DM
 • CQ2B20-35D CQ2B20-35DM
 • CQ2B20-40D CQ2B20-40DM
 • CQ2B20-45D CQ2B20-45DM
 • CQ2B20-50D CQ2B20-50DM
 • CQ2A20-5D CQ2A20-5DM
 • CQ2A20-10D CQ2A20-10DM
 • CQ2A20-15D CQ2A20-15DM
 • CQ2A20-20D CQ2A20-20DM
 • CQ2A20-25D CQ2A20-25DM

 

Sản phẩm cùng danh mục

Scroll