MXH6-10Z-A96L | Xi lanh khí nén MXH6-10Z-A96L SMC

Liên hệ

Mã sản phẩm: #

Tình trạng: Còn hàng

MXH6-10Z-A96L | Xi lanh khí nén MXH6-10Z-A96L SMC | Air Cylinders MXH Series là tên gọi khác nhau của xi lanh thương hiệu SMC. Đây là loại xi lanh bàn trượt dòng MXH của SMC với nhiều mã sản phẩm, code khách nhau theo các thông số chung dưới đây:

MXH6-10Z-A96L | Xi lanh khí nén MXH6-10Z-A96L SMC | Air Cylinders MXH Series là tên gọi khác nhau của xi lanh thương hiệu SMC. Đây là loại xi lanh bàn trượt dòng MXH của SMC với nhiều mã sản phẩm, code khách nhau theo các thông số chung dưới đây:

Chi tiết thông số kỹ thuật về xi lanh khí nén bàn trượt MXH6-10Z-A96L SMC:

Quý khách cũng có thể chọn theo các kích thước Bore size, Stroke khác nhau khác nhau: Xi lanh khí nén SMC MXH6-5 /10/15/20/25/30/40/50/60.

Số lượng:

MXH6-10Z-A96L | Xi lanh khí nén MXH6-10Z-A96L SMC | Air Cylinders MXH Series là tên gọi khác nhau của xi lanh thương hiệu SMC. Đây là loại xi lanh bàn trượt dòng MXH của SMC với nhiều mã sản phẩm, code khách nhau theo các thông số chung dưới đây:

Chi tiết thông số kỹ thuật về xi lanh khí nén bàn trượt MXH6-10Z-A96L SMC:

Quý khách cũng có thể chọn theo các kích thước Bore size, Stroke khác nhau khác nhau: Xi lanh khí nén SMC MXH6-5 /10/15/20/25/30/40/50/60.

Scroll