BƠM LY TÂM TRỤC NGANG NKG

Liên hệ

Mã sản phẩm: #

Tình trạng: Còn hàng

Máy Bơm Grundfos NK, NKG

Máy bơm Grundfos NK, NKG,

Nhãn hiệu: GRUNDFOS

Thông số kỹ thuật máy bơm Grundfos NK, NKG:

Lưu lượng: tối đa 1.170 m3/h

Cộ táp: tối đa 160m

Nhiệt độ chất lỏng: -25-+140°C

Áp lực vận hành:    tối đa 25 bar

Các ứng dụng máy bơm Grundfos NK, NKG:

 • Hệ thống nước nóng trung tâm
 • Hệ thống cấp nước
 • Hệ thống điều hòa không khí
 • Hệ thống giải nhiệt
 • Hệ thống tẩy rửa công nghiệp
 • Hệ thống chữa cháy
 • Hệ thống khác trong công nghiệp

Đặc điểm và tiện ích máy bơm Grundfos NK, NKG:

 • Kích thước tiêu chuẩn EN và ISO
 • Thiết kế chắc chắn
 • Động cơ tiêu chuẩn
 • Phốttiêu chuẩn EN 12756
Số lượng:

Danh sách model máy bơm Grundfos NK, NKG: máy bơm Grundfos NK

NK 32-125.1 75 , NK 32-125.1 93 , NK 100-160 118, NK 32-125 75 , NK 32-125 93 , NK 100-200 118, NK 32-160.1 76 , NK 32-160.1 94 , NK 100-250 119, NK 32-160 76 , NK 32-160 94 , NK 100-315 119, NK 32-200.1 77 , NK 32-200.1 95 , NK 100-400 120, NK 32-200 77 , NK 32-200 95 , NK 125-200 120, NK 32-250 78 , NK 32-250 96 , NK 125-250 121, NK 40-125 78 , NK 40-125 96 , NK 125-315 121, NK 40-160 79 , NK 40-160 97 , NK 125-400 122, NK 40-200 79 , NK 40-200 97 , NK 125-500 122, NK 40-250 80 , NK 40-250 98 , NK 150-200 123, NK 40-315 80 , NK 40-315 98 , NK 150-250 123, NK 50-125 81 , NK 50-125 99 , NK 150-315.2 124, NK 50-160 81 , NK 50-160 99 , NK 150-315 124, NK 50-200 82 , NK 50-200 100 , NK 150-400 125, NK 50-250 82 , NK 50-250 100 , NK 150-500 125, NK 50-315 83 , NK 50-315 101 , NK 200-400 126, NK 65-125 83 , NK 65-125 101 , NK 200-450 126, NK 65-160 84 , NK 65-160 102 , NK 250-350 127, NK 65-200 84 , NK 65-200 102 , NK 250-400 127, NK 65-250 85 , NK 65-250 103 , NK 250-450 128, NK 65-315 85 , NK 65-315 103 , NK 250-500 128, NK 80-160 86 , NK 80-160 104, NK 80-200 86 , NK 80-200 104, NK 80-250 87 , NK 80-250 105, NK 80-315 87 , NK 80-315 105, NK 100-160 88 , NK 80-400 106, NK 100-200 88 , NK 100-160 106, NK 100-250 89 , NK 100-200 107, NK 100-315 89 , NK 100-250 107, NK 125-200 90 , NK 100-315 108, NK 125-250 90 , NK 100-400 108, NK 125-315 91 , NK 125-200 109, NK 150-200 91 , NK 125-250 109, NK 150-250 92 , NK 125-315 110, NK 150-315.2 92 , NK 125-400 110, NK 125-500 111, NK 150-200 111, NK 150-250 112, NK 150-315.2 112, NK 150-315 113, NK 150-400 113, NK 150-500 114, NK 200-400 114, NK 200-450 115, NK 250-350 115, NK 250-400 116, NK 250-450 116, NK 250-500 117

danh sách model máy bơm Grundfos NK, NKG: máy bơm Grundfos NKG

NKG 32-125.1 75 , NKG 32-125.1 93 , NKG 100-160 118, NKG 32-125 75 , NKG 32-125 93 , NKG 100-200 118, NKG 32-160.1 76 , NKG 32-160.1 94 , NKG 100-250 119, NKG 32-160 76 , NKG 32-160 94 , NKG 100-315 119, NKG 32-200.1 77 , NKG 32-200.1 95 , NKG 100-400 120, NKG 32-200 77 , NKG 32-200 95 , NKG 125-200 120, NKG 32-250 78 , NKG 32-250 96 , NKG 125-250 121, NKG 40-125 78 , NKG 40-125 96 , NKG 125-315 121, NKG 40-160 79 , NKG 40-160 97 , NKG 125-400 122, NKG 40-200 79 , NKG 40-200 97 , NKG 125-500 122, NKG 40-250 80 , NKG 40-250 98 , NKG 150-200 123, NKG 40-315 80 , NKG 40-315 98 , NKG 150-250 123, NKG 50-125 81 , NKG 50-125 99 , NKG 150-315.2 124, NKG 50-160 81 , NKG 50-160 99 , NKG 150-315 124, NKG 50-200 82 , NKG 50-200 100 , NKG 150-400 125, NKG 50-250 82 , NKG 50-250 100 , NKG 150-500 125, NKG 50-315 83 , NKG 50-315 101 , NKG 200-400 126, NKG 65-125 83 , NKG 65-125 101 , NKG 200-450 126, NKG 65-160 84 , NKG 65-160 102 , NKG 250-350 127, NKG 65-200 84 , NKG 65-200 102 , NKG 250-400 127, NKG 65-250 85 , NKG 65-250 103 , NKG 250-450 128, NKG 65-315 85 , NKG 65-315 103 , NKG 250-500 128, NKG 80-160 86 , NKG 80-160 104, NKG 80-200 86 , NKG 80-200 104, NKG 80-250 87 , NKG 80-250 105, NKG 80-315 87 , NKG 80-315 105, NKG 100-160 88 , NKG 80-400 106, NKG 100-200 88 , NKG 100-160 106, NKG 100-250 89 , NKG 100-200 107, NKG 100-315 89 , NKG 100-250 107, NKG 125-200 90 , NKG 100-315 108, NKG 125-250 90 , NKG 100-400 108, NKG 125-315 91 , NKG 125-200 109, NKG 150-200 91 , NKG 125-250 109, NKG 150-250 92 , NKG 125-315 110, NKG 150-315.2 92 , NKG 125-400 110, NKG 125-500 111, NKG 150-200 111, NKG 150-250 112, NKG 150-315.2 112, NKG 150-315 113, NKG 150-400 113, NKG 150-500 114, NKG 200-400 114
, NKG 200-450 115, NKG 250-350 115, NKG 250-400 116, NKG 250-450 116, NKG 250-500 117

Chi chú: vui lòng liên hệ theo số 0934346685 để được tư vấn kỹ thuật và có giá tốt nhất

Scroll