Khớp Nối Cao Su Đàn Hồi 41A

Liên hệ

Mã sản phẩm: #

Tình trạng: Còn hàng

Khớp nối cao su mở rộng 41A
Mô tả Sản phẩm
• Rụng đầu tối thiểu.
• Toàn bộ lỗ khoan.
• 100% kín nước.
• Dòng chảy hai chiều.
• Không cần miếng đệm để lắp đặt.
• Áp suất phá vỡ trên 60 bar.
• Nhiệt độ làm việc từ -10ºC đến 80ºC.

Sử dụng
Khớp nối cao su dùng để hấp thụ và phục hồi các biến dạng trong đường ống. Thiết kế của chúng cho phép các chuyển động dọc, ngang và góc.
Nó có tổn thất đầu tối thiểu, nó là toàn bộ lỗ khoan và 100% kín nước.

Kích thước
DN: 32-600

Áp lực công việc
(Español) PRESIÓN DE DISEÑO (thanh): 10-16
Số lượng:
Khớp nối cao su mở rộng 41A
Mô tả Sản phẩm
• Rụng đầu tối thiểu.
• Toàn bộ lỗ khoan.
• 100% kín nước.
• Dòng chảy hai chiều.
• Không cần miếng đệm để lắp đặt.
• Áp suất phá vỡ trên 60 bar.
• Nhiệt độ làm việc từ -10ºC đến 80ºC.

Sử dụng
Khớp nối cao su dùng để hấp thụ và phục hồi các biến dạng trong đường ống. Thiết kế của chúng cho phép các chuyển động dọc, ngang và góc.
Nó có tổn thất đầu tối thiểu, nó là toàn bộ lỗ khoan và 100% kín nước.

Kích thước
DN: 32-600

Áp lực công việc
(Español) PRESIÓN DE DISEÑO (thanh): 10-16

Sản phẩm cùng danh mục

Scroll